Ovládání dvou stolů současně pomocí pedálu

Zadání tohoto projektu bylo jednoznačné:

  • Dva stejně velké stoly, které budou v dílenském provozu
  • Stoly musí jezdit současně a ve stejné výšce
  • Mezi stoly bude mezera 1 metr
  • Stoly je potřeba ovládat nožním pedálem
  • Nosnost stolu cca 120 kg

Pro toto řešení jsme využili náš nejlepší model DeskTherapy D5+ Linak.

Jeden stůl byl vybaven standardním ovladačem a druhý speciálním ovládacím pedálem.

Stoly byly propojeny běžným LAN kabelem o délce 7 metrů.

Na videu můžete vidět řešení v praxi.